หน้าหลัก
ขั้นตอนการสมัคร
    1 สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.พิมพ์ใบแจ้งชรำระเงิน/
ยืนยันการสมัคร/uploadเอกสาร
ตรวจรายชื่อผู้สมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก
    1. พิมพ์ใบสมัคร(สำหรับผู้สอบผ่าน)
 
 
ความเป็นมาของโครงการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงื่อนไขการสมัครและรับเข้าศึกษา
ภาพบรรยากาศวิทยาเขตศรีราชา
ตรวจสอบสถานะ EMS ของไปรษณีย์ไทย ภายหลังส่ง 24 ช.ม.
เปรียบเทียบค่าเทอม ภาคปกติและภาคพิเศษ
ข้อมูลหอพักนิสิต
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา


 
Online 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชม 99549  คน