ถอยกลับ
 
 
 
ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ

No
ชื่อ-สกุล
สถานะการสมัคร
ตรวจเอกสาร
ชำระเงิน
หมายเหตุ
นางสาวชลธิชา ไชยชนะ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายนนท์รัชชา สาริสุทธิ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวรุ้งอรุณ โพติยะ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวญาณัจฉรา ดอกแก้ว 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายเฉลิมพงศ์ ตรีนนท์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวธัญพิมล คำลือชา 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
นายธนมาศ บุญมี 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวณัฐธยาน์ เหลาคม 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวชุติญา หาญานุวัฒน์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
10 
นายพีรนันท์ คะวงษา 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
11 
นางสาวชุติกาญจน์ ธรณธิติ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
12 
นางสาวพรภักดี สัจจหทยาศรม 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
13 
นางสาวปทุมรัตน์ บุญพยุง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
14 
นายชิตมนัส เรืองดิษฐ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
15 
นางสาวลลิตภัทร ทัดทรง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
16 
นางสาวจีราพร นาคสูงเนิน 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
17 
นางสาวณัฐมน จันรัตน์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
18 
นางสาวจรรยาพร แย้มประโคน 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
-รายงานคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
***ข้อมูลหน้าสองไม่ขึ้น และ 7 วิชา ข้อมูลไม่ขึ้น
19 
นางสาวกาญจนา สระทองมี 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
-สำเนาคะแนน GAT
***มีแต่ใบการชำระเงิน ให้อัพข้อมูลผลการเรียนและคะแนน gat-patมาใหม่คะ
20 
นางสาวธิฌาธร พันชนัง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    

พบทั้งหมด 784 รายการ รวม : 40 หน้า
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] หน้าถัดไป>>

*หมายเหตุ จะได้รับสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อได้รับหลักฐานต่างๆแล้วเท่านั้น
 
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร.038-352381,038-352380-2 โทรสาร. 038-352381