ถอยกลับ
 
 
 
ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ

No
ชื่อ-สกุล
สถานะการสมัคร
ตรวจเอกสาร
ชำระเงิน
หมายเหตุ
นางสาวธนัชญา พันชนัง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวสโรชา บริรักษ์เลิศ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายปิยนนท์ ปัจจุสานนท์ 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
***ขาดผลการเรียนหน้าสอง
นายคุณานนท์  แสงเขียว 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายภาณุพงศ์ เขียนสาร์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวจิราพร สืบจากเทียม 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวภัทรจาริน โอสว่าง 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
***-ขาดผลการเรียนหน้า 2
นางสาวสุดารัตน์ ลุยตัน 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
-สำเนาคะแนน GAT
***-ใบคะแนน Gat Pat เห็นข้อมูลไม่ครบ
นายพฤกษ์ มณีจักร 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
10 
นายภิญโญ  โตวา 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
11 
นางสาวกันยารัตน์ ทองภู 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
12 
นางสาวกนกพร แซ่โค้ว 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
13 
นายคณิต บรรเจิด 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
14 
นางสาวอริสรา ดิลกสัมพันธ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
15 
นางสาวกันตินันท์  ลีลาวัฒนานันท์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
16 
นางสาวดิษราพร ดาวเรือง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
17 
นางสาวพิชชาพร ฐาปนกุลศักดิ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
18 
นางสาวญามา วัดบุญเลี้ยง 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
19 
นางสาวธนัชชา เจริญบุญ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
20 
นางสาววชิรญาณ์ โพนทัน 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    

พบทั้งหมด 784 รายการ รวม : 40 หน้า
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] หน้าถัดไป>>

*หมายเหตุ จะได้รับสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อได้รับหลักฐานต่างๆแล้วเท่านั้น
 
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร.038-352381,038-352380-2 โทรสาร. 038-352381