หน้าหลัก
ขั้นตอนการสมัคร
    1 สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.พิมพ์ใบแจ้งชรำระเงิน/
ยืนยันการสมัคร/uploadเอกสาร
ตรวจรายชื่อผู้สมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก
    1. พิมพ์ใบสมัคร(สำหรับผู้สอบผ่าน)
 
 
ความเป็นมาของโครงการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงื่อนไขการสมัครและรับเข้าศึกษา
ภาพบรรยากาศวิทยาเขตศรีราชา
ตรวจสอบสถานะ EMS ของไปรษณีย์ไทย ภายหลังส่ง 24 ช.ม.
เปรียบเทียบค่าเทอม ภาคปกติและภาคพิเศษ
ข้อมูลหอพักนิสิต
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ -  ประกาศ [9ก.ค.2017]
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 -  ประกาศ [2พ.ค.2017]
รายละเอียด : กำหนดการรับสมัคร
-15 พ.ค. – 18 มิถุนายน 2560 : สมัครผ่านระบบออนไลน์
- ** ขยายเวลาการรับสมัคร(เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)
- สมัครผ่านระบบออนไลน์ : ถึงวันที่ 19 มิถุนายน เวลา 24.00 น.
- ชำระเงินผ่านธนาคารและอัฟโหลดเอกสารประกอบการสมัคร : ภายในวันที่ 20 มิถุนายน เท่านั้น

-26 มิถุนายน 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
-3 กรกฎาคม 2560 : สอบสัมภาษณ์
-5 กรกฎาคม 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ 
Online 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชม 36629  คน