หน้าหลัก
ขั้นตอนการสมัคร
    1 สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.พิมพ์ใบแจ้งชรำระเงิน/
ยืนยันการสมัคร/uploadเอกสาร
ตรวจรายชื่อผู้สมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก
    1. พิมพ์ใบสมัคร(สำหรับผู้สอบผ่าน)
 
 
ความเป็นมาของโครงการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงื่อนไขการสมัครและรับเข้าศึกษา
ภาพบรรยากาศวิทยาเขตศรีราชา
ตรวจสอบสถานะ EMS ของไปรษณีย์ไทย ภายหลังส่ง 24 ช.ม.
เปรียบเทียบค่าเทอม ภาคปกติและภาคพิเศษ
ข้อมูลหอพักนิสิต
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 -  ประกาศ [2พ.ค.2017]
รายละเอียด : กำหนดการรับสมัคร
-15 พ.ค. – 18 มิถุนายน 2560 : สมัครผ่านระบบออนไลน์
-26 มิถุนายน 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
-3 กรกฎาคม 2560 : สอบสัมภาษณ์
-5 กรกฎาคม 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ 
Online 8 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชม 11545  คน